• Povinné zmluvné poistenie, Havarijné poistenie

  Poistenie vozidiel

  • Povinné zmluvné poistenie, Havarijné poistenie

   Viac
 • Poistenie nehnuteľnosti, Poistenie domácnosti

  Poistenie majetku

  • Poistenie nehnuteľnosti, Poistenie domácnosti

   Viac
 • Životné poistenie, Úrazové poistenie, Poistenie detí

  Poistenie osôb

  • Životné poistenie, Úrazové poistenie, Poistenie detí

   Viac
 • Krátkodobé cestovné poistenie, Celoročné cestovné poistenie

  Cestovné poistenie

  • Krátkodobé cestovné poistenie, Celoročné cestovné poistenie

   Viac
 • Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

  Poistenie zodpovednosti

  • Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

   Viac

Poistenie vozidiel


 • Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonné poistenie. Každý držiteľ resp. vlastník motorového vozidla je povinný uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. PZP pokrýva škody, ktoré vodič spôsobí na živote, zdraví alebo majetku iných.
 • Havarijné poistenie (KASKO) chráni vaše vozidlo v prípade nehody, odcudzenia, poškodenia v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu. Je to nepovinné poistenie.
Povinné zmluvné poistenie, Havarijné poistenie

Poistenie nehnuteľnosti, Poistenie domácnosti

Poistenie majetku


 • Poistenie nehnuteľností zabezpečí vaše priestory určené k bývaniu proti živelným pohromám a pred ďalšími rizikami. Poistenia sa uzatvárajú pre rôzne typy nehnuteľností - rodinné domy, byty, bytové domy, rekreačné objekty, objekty vo výstavbe.
 • Poistenie domácnosti sa vzťahuje na škody na veciach, ktoré sú súčasťou bytu a ktoré sú uvedené v poistných podmienkach. Poistenie zahrňuje riziko krádeže, lúpeže a riziko živelnej skazy.

Poistenie osôb


 • Životné a úrazové poistenie poskytuje ochranu poisteného pred neočakávanými udalosťami. So životným poistením môžete poistiť nielen seba ale aj svojich blízkych. V poistení môžete mať zabezpečené úrazy, trvalé následky úrazov, pobyt v nemocnici, prace neschopnosť, úmrtie, chorobu alebo chirurgicky zákrok.
 • Pomocou detského poistenia je možné pre dieťa zabezpečiť finančné prostriedky napr. na kúpu bytu, na štúdium a chrániť ho pred neočakávanými životnými situáciami.
Životné poistenie, Úrazové poistenie, Poistenie detí

Krátkodobé cestovné poistenie, Celoročné cestovné poistenie

Cestovné poistenie


Cestovné poistenie je potrebné uzavrieť pred cestou do zahraničia, kryje finančné riziká v prípade náhleho ochorenia, úrazu, straty batožiny alebo zapríčinenia škody tretej osobe.

 • Krátkodobé cestovné poistenie sa uzatvára pre jednu cestu do zahraničia.
 • Celoročné cestovné poistenie slúži na poistenie ľubovoľného počtu ciest počas jedného roku.

Poistenie zodpovednosti


Toto poistenie Vás chráni proti škodám spôsobeným vášmu zamestnávateľovi. Poistenie zamestnanca kryje škody až do výšky 4-násobku priemernej mesačnej mzdy.O nás


Som Lívia Csóka a ponúkam Vám poradenstvo a servis poistných zmlúv v regióne Dunajská Streda. Som certifikovaným predajcom produktov spoločnosti VSG - SLOVAKIA s.r.o. od roku 2011. Ako registrovaný finančný agent svoju činnosť vykonávam pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Potrebujete poradiť pri výbere poistenia? Nevyznáte sa v ponukách a nechcete platiť zbytočne veľa? Na základe požiadavky Vám vypracujem cenovú ponuku od všetkých popredných poistovní.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu uzatvoriť poistku ma môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 949 331 728 alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

 
Spolupráca s poisťovňami Spolupráca s poisťovňami Spolupráca s poisťovňami Spolupráca s poisťovňami Spolupráca s poisťovňami Spolupráca s poisťovňami Spolupráca s poisťovňami Spolupráca s poisťovňami Spolupráca s poisťovňami Spolupráca s poisťovňami Spolupráca s poisťovňami Spolupráca s poisťovňami Spolupráca s poisťovňami Spolupráca s poisťovňami